Produktové informace České Spořitelny 6. 12. 2022

Produktové informace České Spořitelny

Dne 6.12.2022 jsme obdželi zprávu od České spořitelny, kterou bychom Vám, klientům, rádi předali formou "aktuality, novinky".

 

1. Převzetí dluhu – hypotéky

Na základě dlouhodobě rostoucích úrokových sazeb hypoték, vysokých cen nemovitostí a zvýšeného zájmu klientů, jsme upravili proces smluvního převzetí hypotečního úvěru.

Novým klientům umožníme převzetí stávajícího úvěru a zároveň umožníme poskytnutí nové hypotéky na příp. dofinancování investičního záměru souvisejícího s převzetím úvěru.

a) O převzetí stávajícího úvěru bez navýšení (tj. poskytnutí nové hypotéky na dofinancování) musí zažádat klient sám prostřednictvím pobočky, hypotečních center, klientského centra, popřípadě přímo na hypoteka@csas.cz - převzetí úvěru formou dodatku s poplatkem 5000,-

b) Převzetí stávajícího úvěru s navýšením (tj. poskytnutím nové hypotéky na dofinancování):

- převzetí úvěru formou dodatku bez poplatku

1) expa vyplní žádost do Expert24 a to na výši úvěru, která je potřebná pro dofinancování celého záměru

2) expa prostřednictvím Expert24 odešle žádost na hypoteční centrum

3) expa informuje hypotečního specialistu, že klient zároveň požaduje převzetí stávajícího úvěru

4) hypoteční specialista zajistí přímo s klienty administrativu pro převzetí stávajícího úvěru

c) Kupující převezme stávající závazek původního dlužníka podpisem dodatku, a to za původních podmínek sjednaných ve smluvní dokumentaci stávajícího hypotečního úvěru

d) Převzetí hypotečního úvěru je možné pouze v případě, že je úvěr rozčerpaný, nebo je řádně splácen, bez aktuálně dlužných splátek (pro úvěry, kde neproběhlo žádné čerpání změna dlužníka není možná)

e) Podmínky v úvěrové dokumentaci stávající hypotéky jsou platné i pro nového dlužníka a to vč. úrokové sazby. Jedinými parametry, které lze měnit, je délka splatnosti a tím i výše splátky. - splatnost může být max. 30 let od první splátky podle současných metodických pravidel

f) Převzetí hypotečního úvěru prochází standardním schvalovacím procesem, tj. klienti dokládají vše dle současné metodiky

g) V případě, že se jedná o převzetí úvěru s navýšením, tj. poskytnutím nové hypotéky na dofinancování, oba úvěry je nutné odesílat ke schválení současně, tj. zpracování obou úvěrů zajistí hypoteční specialista

h) Převzetí hypotečního úvěru je možné pouze pro produkt Hypotéka ČS

i) Expa má nárok na odměnu pouze za nově sjednaný úvěr

 

2. Americká hypotéka na konsolidaci

od 1.12.2022 jsme prodloužili splatnost všech nových amerických hypoték na konsolidaci až na 20 let (původně 15 let). Pomůžeme tak našim klientům s napjatým rozpočtem a nabídneme jim nižší splátky např. o 1 200 Kč měsíčně (při úvěru na 1 milion).

See more news