Stavební spoření

 

Stavební spoření je finanční produkt, který umožňuje spořit a zhodnocovat peníze a dále také financovat stavbu, rekonstrukci nebo koupi domu či bytu prostřednictvím úvěru.

Stavební spoření  můžeme rozdělit na dvě části spořicí a úvěrovou. Ve spořící fázi klient na svůj účet ukládá většinou měsíčně, ale může jakkoliv dle svých možností . Dle sjednané cílové částky a vzniku nároku na státní podporu z vložené částky . Vklady jsou úročeny a jednou ročně je k nim přidána záloha státní podpory. V závislosti na rozhodnutí klienta končí stavební spoření buď výpovědí smlouvy, dohodou, nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření, pokud jej bude chtít využít.

Pro čerpání státní podpory je třeba dodržet vázací lhůtu 6 let nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud klient smlouvu vypoví před koncem vázací doby, musí státní podporu vrátit. Roční státní příspěvek činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však NOVĚ OD 1.1.2024 POUZE 1000 Kč za kalendářní rok. Klient také může od stavební spořitelny čerpat některý z nabízených úvěrů:

1. Řádný úvěr ze stavebního spoření

Tento typ úvěru garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu jeho splácení. Úvěr je možné bez sankcí kdykoliv splatit.

2. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Pokud klient nesplňuje podmínky pro nárok na čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr do doby, než získá řádný úvěr ze stavebního spoření.

 

Primárním smyslem poskytování státní podpory je vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů. Zpřístupnit zdroje těm, kteří sice ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale zároveň již peníze na investice do bydlení potřebují.

Stavební spoření sjednáváme celkem u 5 stavebních spořitelen.

Chci stavební spoření