Akciové fondy

 

"levně koupit, draze prodat" 

Tak takovou hlášku většinou uslyšíte, když se řekne slovo akcie. Jedná se rizikovější investici, neboť se tato investice řídí denní nabídkou a poptávkou na veřejné burze.

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti (veřejná akciová společnosti). Základními právy akcionářů je účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů (výjimka: preferenční akcie).

Výnos z investic do akciového kapitálu je složen z výplaty dividend a cenových zisků nebo ztrát a nelze ho s jistotou předvídat. Dividenda znamená rozdělení výnosů na akcionáře podle rozhodnutí valné hromady akcionářů. Výše dividendy je vyjádřena buď v absolutní výši na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos získaný z dividend ve vztahu k tržní ceně akcií se nazývá dividendový výnos. Obecně je značně nižší než dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty, jelikož tržní cena akcií je obvykle nad jejich nominální hodnotou. Větší část výnosů z investic do akciového kapitálu je obvykle dosažena z nárůstu tržní ceny akcie.

 

RIZIKA 


Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Je pravidlem, že se ceny stanovují denně na základě nabídky a poptávky, investice do akcií mohou vést ke značným ztrátám.

Obecně cena akcie závisí na obchodních trendech příslušné společnosti a na obecné ekonomické a politické situaci. Kromě toho mohou ovlivnit cenu akcie i iracionální faktory jako např. nálada investora, veřejné mínění, neověřené zprávy – fámy.

Při nákupu akcie na zahraniční burze mějte prosím na paměti, že zahraniční burzy vždy účtují „poplatek třetí strany“, který se přičítá k běžnému poplatku banky. Přesnou výši těchto poplatků vám sdělí váš poradce.

Proto je zapotřebí sledovat vývoj zakoupené akcie.

Zde můžete nahlédnout na vývoj některých akciových fondů, u dané investiční společnosti. Akcie 

Investice sjednáváme celkem u 22 investičních společností.

Chci akcii