Pojištění odpovědnosti - z výkonu povolání 24. 10. 2023

Pojištění odpovědnosti - z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

 

V minulém článku jsme se podívali na to, jak je možné se pojistit proti rizikům z odpovědnosti běžného občanského života. Nyní se podíváme, jak se lze pojistit při výkonu povolání.

Pojištění kryje škodu či újmu způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, dále škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo s nájmem, škodu na věcech zaměstnanců apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.

 

 

Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty pojištění profesní odpovědnosti. Pro určité profese a obory je navíc povinnost mít sjednáno toto pojištění dána přímo zákonem.

 

Škoda na majetku

  • Při vystupování z auta vám na zem vypadne služební notebook.

Škoda na zdraví

  • Špatně označíte nebezpečné místo na pracovišti, kde se následně někdo zraní. 

Dopravní nehoda 

  • Nedáte přednost na křižovatce a způsobíte škodu na služebním autě.

Finanční škoda

  • Chybně zapíšete materiál do evidence, a tím upůsobíte chybu v účetnictví.

Spoluúčast

Jakou částkou se budete podílet při plnění vzniklé náhrady škody. 

Min. 1000 Kč až 30% z pojistného plnění

Limity

od 60 tisíc - 15 mil.

Výluky

See more news