DIP - Dlouhodobý investiční produkt

Nejedná se o nový produkt, ale pouze o novou evidenci, ve které  bude možné zařazovat stávající investiční produkty, tak jak je známe. Nyní pro klienty bude novinka v podobě daňového zvýhodnění.

Pokud mám již smlouvu u dané investiční společnosti a investuji, mohu si tuto smlouvu zařadit do DIPu, avšak se vzdávám likvidity, přičemž musím dodržovat 2 zákonné podmínky - viz níže.

Zařazení smlouvy do dipu - Co mi DIP přinese ? 

Hlavní výhodou dipu je, jak je výše zmíněno - daňové zvýhodnění.

1.  To, co si pošlu na DIP, si mohu až do limitu 48 000 Kč/rok (až 4000 Kč/měsíc) uznat jako daňově odečítatelnou položku. Limit je nově společný i s dalšími "úložkami na stáří", kde mimo jiné patří také doplňkové penzíjní spoření (DPS) a životní pojištění.

2. Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům. Tento benefit pro zaměstnance platí až do výše 50 000 Kč/rok na 1 zaměstnance. Tato hranice v sobě opět zahrnuje DIP, DPS a životní pojištění.

Omezení:

  • Podmínka min. 10 let trvání smlouvy.
  • Vybírání až po 60 letech věku klienta.

Kdy se neporuší tyto dvě pravidla:

Pokud zruším vklady do fondů, ale budu hotovost stále udržovat na investičním účtu, neporušuji pravidlo výběru. Výběr peněz nesmí proběhnout na běžný účet. 

Pokud neuplatňuji daňové zvýhodnění, nemusím tyto pravidla dodržovat a nakládám si svými prostředky, jak potřebuji.

Proto je lepší mít vždy DIP oddělený na samostatné smlouvě, pokud uplatňuji daňové výhody a v případě potřeby výběru mohu sáhnout na klasické investice a neporušit tak 2 podmínky DIPu a zbytečně nedodaňovat roky využívané tímto benefitem. 

Pro více informací se na nás obraťte

 Chci DIP