Podílové fondy

 

Investování do podílových fondů je přísně kontrolováno a regulováno Českou národní bankou. Ta schvaluje i dále kontroluje jednotlivé produkty.

U každé investice je třeba zvažovat tři základní parametry - doba investování, riziko ( volatilita trhu) a likviditu (jak rychle  mohu svou investici proměnit na hotové peníze). 

Druhy podílových fondů: 

  1. akciové – fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů. Dlouhodobě vykazují největší výnosy, volatilita (kolísavost) je vyšší,

  2. smíšené – fondy, které jsou zpravidla namíchány z méně volatilních akcií a rizikovějších dluhopisů. Poměr akcií bývá větší,

  3. dluhopisové – investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností,

  4. fondy peněžního trhu – volatilita je téměř nulová, výnos je velmi nízky. Jedná se především o bankovní produkty,

  5. nemovitostní – správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané,

  6. komoditní – základním stavebním kamenem bývají cenné papíry (deriváty, certifikáty apod.) navázané na komodity. Zvláštností oproti ostatním produktům je stejně jako v předchozí skupině nízká korelace se zbytkem trhu. Bývají rizikovější. Zpravidla je lze rozdělit ještě na 3 podskupiny – fondy zemědělských produktů, technologických surovin a drahých kovů. Často bývají doplňky rozsáhlejších portfólií,

  7. devizové – fond drží měny. Jejich používání není příliš rozšířené.

 

Chci podílový fond