Penzijní připojištění

 

Penzijní připojištění je způsob spoření, u kterého lze čerpat státní příspěvek a daňové úlevy. Pokud klient dodrží smluvní podmínky - spoří určenou minimální dobu a peníze nevybere dříve než v 60. roce života. Lze si tím vytvořit rezervu na stáří.

Daňové výhody se týkají i příspěvků zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům na penzijní připojištění pravidelně přispívají v rámci zaměstnaneckých benefitů.
 

Minimální, případně maximální pojistná doba:

- U starobní penze zákon ukládá současné splnění dvou podmínek pro vznik nároku na její výplatu - věk (60 let) a uplynutí pojištěné doby (minimálně 5 let).

 

státní příspěvek, penze, investice

státní příspěvek, daňová úleva, vklad, penze

 

Penzijní připojištění sjednáváme celkem u 8 společností. 

Chci penzijní připojištění