Dlouhodobá péče - zajištění svých blízkých 29. 2. 2024

Dlouhodobá péče - zajištění svých blízkých

Letos je rok změn a tuto změnu jsme tady ještě neměli. Příznivý přístup státu na možnost daňového zvýhodnění určtitých služeb již zaregistrovala pojišťovna NN, která umožňuje pojistit si své blízké pokud by nastala situace, kdy by se dostali do těžké nebo úplné závislosti na péči a pojistné si daňově odečíst. Také Vám na tuto službu může přispívat zaměstnavatel, který může využít daňové úlevy až 50 000Kč/rok na jednoho zaměstnance.

Co vše vlastně můžu využít k odpočtu z daní či uvést do nákladů?

Zaměstnanci

Maximální limit za rok je 48 000 Kč a produkty můžu různě kombinovat.

 1. Doplňkové penzijní spoření (DPS),
 2. dlouhodobý finanční produkt (DIP),
 3. životní investiční pojištění s rezervotvornou složkou,
 4. dlouhodobá péče - riziko, které je součástí životního rizikového pojištění.

Zaměstnavatelé

Maximální limit za rok je 50 000 Kč na jednoho zaměstnance, kdy si tuto částku můžete uvést do svých nákladů.

Produkty je možné taktéž kombinovat.

 1. Doplňkové penzijní spoření (DPS),
 2. dlouhodobý finanční produkt (DIP),
 3. životní investiční pojištění s rezervotvornou složkou,
 4. dlouhodobá péče - riziko, které je součástí rizikového životního pojištění.

 

Co to pro Vás znamená? 

Pokud Vám nebo osobě blízké, která měla sjednané riziko dlouhodobé péče, byla přiznána těžká nebo úplná závislost na péči nebo ztráta soběstačnosti 3. nebo 4. stupně začne pojišťovna vyplácet pojištěnému člověku měsíční rentu, a to až do konce jeho života. Pokud pojištěná osoba splňuje podmínky závislosti na péči, pojistné plnění se vyplácí bez ohledu na to, zda se osoba nachází doma nebo potřebuje zajistit péči v pečovatelském zařízení.

Jako příklad člověka, kterému pojištění dlouhodobé péče i bez daňové úlevy pomohlo, uvádí NN klientku Janu. Ta si ho sjednala ve svých šedesáti letech. V sedmasedmdesáti letech jí byla diagnostikována Alzheimerova choroba středního stupně a následně přiznán třetí stupeň závislosti. Péči o domácnost i sebe samotnou, včetně vaření nebo nakupování, přestala zvládat.

Daňové zvýhodnění

 • Lze uplatnit na rizikové pojistné placené za dlouhodobou péči pro pojistníka a také za další pojištěné na smlouvě - musí se však jednat o osoby blízké.
 • Daňová odečítatelnost pro pojistníka až 48 000 Kč.
 • Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele až 50 000 Kč.
 • Není zde podmínka minimálního trvání,
  proto nevzniká žádné riziko sankce v podobě dodanění. Volně v překladu pokud zrušíme pojištění před sjednanou dobou, nebudeme muset dodaňovat roky, kdy jsme využili výhodu odpočtu
  z daní. Platí pouze při tomto produktu.
  Např. u investičního životního pojištění
  (nebo také rezervotvorné pojištění) pokud vypovíme smlouvu dříve,než na kdy byla sjednána, příspěvky se dodaňují, a to za celé období, kdy jsme uplatňovali výhodu.

 

Proč vůbec přemýšlet o možnosti zajistit sebe nebo své blízké na stáří?

Diváli jste se někdy kolik takový pobyt, kde se o vás postarají 24/7 stojí? Nejsou to malé částky, tak proč nevyužít situace, kdy mi mé pojištění může zajistit, že nebudu odkázán na pomoc druhých. Každý je jiný a každý má své potřeby. Někdo potřebuje mít pokoj samostatný, jiný zase společnost vítá. I tyto rozdíly jsou velmi zásadní v ceníku těchto služeb.

Přes tento odkaz se můžete podívat, kolik by třeba konkrétně Vás tato péče stála peněz. VYPOČTĚTE SI KOLIK VÁS VÝJDE POBYT V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

Příspívá vám Váš zaměstnavatel a vy nevíte, jak tento příspěvek uplatnit? Pojďme se sejít! 

See more news