Aktuality k penzím (PP, DPS a DIP) 25. 1. 2024

Aktuality k penzím (PP, DPS a DIP)

Stát chce podpořit své občany, aby se na stáří lépe zajistili. Věříte, že se stát o Vás v důchodovém věku postará dostatečně, aby jste mohli dožít důstojně i bez naspořených prostředků? Je čas nespoléhat na vládu a jejich rozhodnutí, které se může měnit každé volební období, ale spoléhat sami na sebe, a to zajištěním pomocí vlastních naspořených peněz. Stát mění nejen státní příspěvky, ale také možnosti zdanění a volby různých investičních strategií v tomto spoření.

Penzijní spoření od 1.1.2024 (účinnost od 1.7.2024)

 

Penzijní připojištění (PP)

Sjednávalo se do 31.12.2012

Doplňkové penzijní spořené (DPS)

Sjednává se od 1.1.2013

penzijní spoření, DPS, DIP

 

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Nejedná se o nový produkt, ale pouze o novou evidenci, ve které  bude možné zařazovat stávající investiční produkty, tak jak je známe. Nyní pro klienty bude novinka v podobě daňového zvýhodnění.

Pokud mám již smlouvu u dané investiční společnosti a investuji, mohu si tuto smlouvu zařadit do DIPu, avšak se vzdávám likvidity, přičemž musím dodržovat 2 zákonné podmínky - viz níže.

Zařazení smlouvy do dipu - Co mi DIP přinese ? 

Hlavní výhodou dipu je, jak jsem již výše zmínila - daňové zvýhodnění.

1.  To, co si pošlu na DIP, si mohu až do limitu 48 000 Kč/rok (až 4000 Kč/měsíc) uznat jako daňově odečítatelnou položku. Limit je nově společný i s dalšími "úložkami na stáří", kde mimo jiné patří také doplňkové penzíjní spoření (DPS) a životní pojištění.

2. Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům. Tento benefit pro zaměstnance platí až do výše 50 000 Kč/rok na 1 zaměstnance. Tato hranice v sobě opět zahrnuje DIP, DPS a životní pojištění.

Omezení:

Kdy se neporuší tyto dvě pravidla:

Pokud zruším vklady do fondů, ale budu hotovost stále udržovat na investičním účtu, neporušuji pravidlo výběru. Výběr peněz nesmí proběhnout na běžný účet. 

Pokud neuplatňuji daňové zvýhodnění, nemusím tyto pravidla dodržovat a nakládám si svými prostředky, jak potřebuji.

 

 

 

 

Gallery
See more news